Илмий ишлар

УАШ жаррохлик кафедрасида илмий фаолият замонавий шошилинч, режали ва йўғон ичак хирургиясининг долзарб йўналишларининг бир нечасида изланишлар олиб борилмокда.

Тошкент Тиббиёт Академияси даволаш факультети УАШ жарроҳлик каферасининг ўрганадиган асосий илмий муаммо йўналиши:

Хирургик касалликларни даволашнинг патогенетик асосланган диагностика ва даволаш усулларини ишлаб чиқиш.

Давлат регистрация номери: 01.1100156.

 • Қорин бўшлиги шошилинч жаррохлиги;
 • Ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги ва унинг асоратлари;
 • Герниология;
 • Липэктомия, липосакция;
 • Гератрия;
 • Жигар эхинакоккози кам инвазив усулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш(кистани пункцион ва пункцион дренажловчи операциялари);
 • Қорин бўшлиғи органлари эндоскопик жаррохлиги;
 • Қорни бўшлиғи органларининг бир нечасида патология мавжуд бўлганда симултант операцияларни амалга ошириш;
 • Ўпка йирингли-деструктив касалликлари муаммоси;
 • Юмшоқ тўқималар йирингли яллиғланиш касалликлари давосида янги методларни тадбик этиш(фотодинамик терапия ва СО2 лазер деструкцияси);
 • Қандли диабет сурункали хирургик асоратлари даволаш;
 • Кандли диабет жаррохлик коррекцияси ривожлантириш;
 • Неспецифический язвенный колит;
 • Крона касаллиги;
 • Йўғон ичак амебиази;
 • Йўғон ичак диффуз полипози;
 • Сурункали йўғон ичак стази;
 • Гиршпрунга касаллиги;
 • Йўғон ичак аномалиялари ва ривожланиш нуқсонлари;
 • Йўғон ичак дивертикулези;
 • Йўғон ичак ташқи ва ички оқмалари;
 • Тўғри ичак тушиши;
 • Аноректал соҳа патологиялари (анал канал атрезиясиа, анус эктопияси, тўғри ичак оқмалари, геморрой, ректоцеле, ректовагинал девор ёрилиши ва оқмалари, параректал кисталар, перианал кандиломалар) ;
 • Коло- ва энтеростомали беморларда реконструкти-тикловчи операцияларни бажариш;
 • Йўғон ичак патологияси ва қорин бўшлиғи органларидаги патологияни қўшилиб келишида симултант операцияларни амалга ошириш;
 • Йўғон ичак ташқи ва ички оқмали еморлар реаблитацияси;
 • Колоректаль хирургияда янги технологияларни тадбиқ этиш.

Кафедранинг илмий салоҳияти:

 • Кафедра ходимларининг ўртача ёши – 48,5 ёш;
 • Илмий даражага эга 14 (87,6%) ходим;
 • Илмий даражага эга эмас 4 (12,4%) ходим;
 • Т.Ф.Д. – 7 (43.8%):  улардан 5 та ходим – профессор, 1 та ходим  – доцент ва  1 та ходим – катта ўқитувчи;
 • Т.Ф.Н. – 7: (43.8%):  улардан 5 та ходим – доцент,    1 та – ассистент, 1та катта лаборант;
 • Илмий даражага эга эмас: ассистент ходимлар  – 4 та (12,4%);
 • 1 та катта лаборант, 1 та лаборант.

ТТА УАШ жаррохлик кафедрасида ходимлари илмий фаолияти  асосан яра касаллиги ва шошилинч жаррохлик муаммоларини ҳал этишга қаратилган.